Путівник до курсу “НУШ: базова середня освіта”: як користуватися?

Путівник до курсу "НУШ: базова середня освіта": як користуватися? - INFBusiness

Понад 200 тисяч українських вчителів уже пройшли навчання на курсі «НУШ: базова середня освіта» від ГС «Освіторія». Цього року за державними стандартами Нової української школи навчаються діти 5 та 6 класів. А пілотні заклади освіти починають апробацію нових модельних навчальних програм у 7-х класах. Успішність реформи залежить не лише від наявності програм і матеріалів, а й насамперед від готовності педагогічних працівників навчати учнів НУШ за новим Державним стандартом на засадах компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів. Юлія Романенко, експертка Команди підтримки реформ МОН, спільно ГС «Освіторія» підготувала з  Путівник до курсу «НУШ: базова середня освіта». У матеріалі експертка пояснює, як ним користуватися та кому з учителів він стане у пригоді.

Путівник до курсу "НУШ: базова середня освіта": як користуватися? - INFBusiness

У надскладних умовах воєнного часу українське вчительство робить усе можливе й навіть неможливе для того, щоб українські діти продовжували навчання. На підтримку вчителів базової школи ГС «Освіторія» восени 2022 року підготувала онлайн-курс «НУШ: базова середня освіта». Його вже успішно пройшли 200 тисяч учителів різних освітніх галузей. До початку цього навчального року команда О.Університет підготувала Путівник цього курсу, який стане в пригоді не лише тим, хто шукає можливості підготуватися до впровадження нового Держстандарту. Але й тим, хто вже успішно пройшли курс і потребують зручних у використанні матеріалів для подальшого підвищення кваліфікації.

Про що можна прочитати в Путівнику?

На 90 сторінках лаконічно подано основну інформацію про всі теми курсу. У кінці кожної теми є покликання саме на той урок онлайн-курсу, де можна знайти більше навчальних матеріалів з таких тем:

Модуль 1. Новий зміст освіти. Уроки 1–3.

Тут є стислий огляд і найважливіші акценти Державного стандарту базової середньої освіти: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, наскрізні вміння, а також основні засади створення освітньої і навчальної програми й розроблення календарно-тематичного планування.

Модуль 2. Діти НУШ: хто вони? Уроки 4–8.

Тут є матеріал про особливості підліткового віку й покоління сучасних учнів та учениць НУШ, а також про те, як за нинішніх умов подбати про інформаційну гігієну.

Модуль 3. Сучасні підходи в роботі з учнівством. Уроки 9–18.

Тут є найважливіші орієнтири щодо сучасних підходів і практик, якими оперує світова й українська методика навчання. Зокрема йдеться про діяльнісний підхід, навчання на основі запитів, інтегроване навчання, розвиток критичного мислення й STEM.

Модуль 4. Оцінювання. Уроки 19–24.

Тут сконцентровано основні ідеї й тези щодо організації формувального й системи підсумкового оцінювання згідно з вимогами нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Модуль вільного вибору.

Тут представлено 11 уроків, що охоплюють усі освітні галузі Держстандарту. Важливо: для мовно-літературної освітньої галузі окремо надано матеріал про особливості реалізації іншомовної освіти та навчання української як державної в класах з навчанням мовою корінного народу або національної меншини.

Кому потрібен Путівник?

Тим, хто планує проходити курс, щоб:

  • зорієнтуватися, у чому саме ви зможете підвищити свою експертизу щодо впровадження нового Держстандарту на рівні базової освіти;
  • на що звернути увагу під час роботи з поколінням учнів Нової української школи;
  • ознайомитися з методиками сучасного уроку на засадах компетентнісного підходу;
  • сформувати загальне уявлення про філософію оцінювання в базовій школі;
  • побачити архітектуру освітньої галузі, фахівцем якої ви є.

Тим, хто вже пройшов курс, щоб:

  • мати під рукою основні матеріали курсу, які стануть у пригоді під час підготовки до атестації чи сертифікації;
  • зорієнтуватися, де шукати додаткову інформацію з кожної теми курсу;
  • використовувати в зручному форматі матеріали для підготовки методичних матеріалів, презентацій;
  • розробити власну систему оцінювання навчальних досягнень;
  • вибудувати подальшу траєкторію підвищення кваліфікації щодо методик і практик НУШ.

Як користуватися Путівником?

Незалежно від того, чи ви вже маєте сертифікат курсу, чи лише плануєте його пройти, ви можете стисло ознайомитися зі змістом кожної теми. Утім для тих, хто ще не пройшов курс, докладніші матеріали стануть доступними поступово в ході просування курсом.

Ті, хто вже має сертифікат, можуть без проблем швидко перейти за лінком у Путівнику до відповідної теми на сайті Курсу.

Отже, для потенційних користувачів курсу цей Путівник можна вважати дороговказом, а також, як кажуть сучасні діти, спойлером онлайнового курсу. Матеріали Путівника зручно читати онлайн або завантажити на свій гаджет чи роздрукувати цілком або частково.

Поради користувачам

1️⃣

Чи потрібно дотримуватися послідовності тем?

На відміну від онлайнового курсу, у якому користувач не зможе перейти до наступного модуля, не виконавши тестові завдання попереднього, у Путівнику доступний матеріал усіх тем, хоча й коротка його версія. Тож користувач може опрацювати матеріал Путівника вибірково.

2️⃣

Кому, крім учителів НУШ, це може бути цікаво?

Матеріали путівника, особливо теми окремих модулів, містять цікаву інформацію, яка може бути корисною не тільки для фахівців-освітян, а й для батьків та й самих учнів та учениць. Зокрема йдеться про модулі психологічного змісту або теми про оцінювання. Також батьки зможуть зорієнтуватися в тому, чого навчатимуть у Новій українській школі їхніх дітей з усіх освітніх галузей.

3️⃣

У чому переваги цього матеріалу порівняно з іншими?

Безперечно, пропонований Путівник не є єдиним джерелом інформації щодо впровадження реформи НУШ у базовій школі. Утім, і про це яскраво свідчить його зміст, нині це фактично єдине комплексне джерело, де охоплено всі аспекти впровадження реформи: від концептуальних питань стандарто- й програмотворення, до практичних кейсів із методиками та інструментами викладання.

4️⃣

Чи допоможе Путівник пройти онлайновий курс?

Якщо вважати Путівник друкованим замінником курсу, це буде помилкою, бо в курсі значно більше матеріалів та інформації. Проте попереднє ознайомлення з Путівником дасть змогу якісніше й швидше опанувати повний курс.

5️⃣

Чи є в Путівнику відповіді на тестові завдання онлайнового курсу?

Оскільки Путівник містить лише скорочені та узагальнені матеріали, то відповідно в ньому можна зайти відповіді лише на деякі тестові питання. І лише проходження повного курсу дасть змогу знайти відповіді на всі запитання й отримати сертифікат вчителя Нової української школи, який обізнаний із засадничими концептами реформи, орієнтується в новому освітньому стандарті й чинних програмах, готовий до впровадження інноваційних методик і практик НУШ, а також здатний вибудувати подальшу траєкторію професійного розвитку як спеціаліст певної освітньої галузі.

Завантажити Путівник

Поділитися цією статтею

Источник: www.osvitoria.media

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *