Підвищення кваліфікації вчителя: всі новації 2023 року

Підвищення кваліфікації вчителя: всі новації 2023 року - INFBusiness

Як і де може підвищувати кваліфікацію кожен учитель? У якому випадку школа сплачує за проїзд педагога до місця проведення тренінгів? Чи можна відточувати педагогічну майстерність за кордоном? Чи законними є онлайн сертифікати без печаток чи підписів? На ці та інші запитання відповідає юрист ГС «Освіторія» Олександр Брижак.

Чи можна отримати педагогічне звання, якщо не вистачає годин підвищення кваліфікації?

Ні, педагогічне звання або кваліфікаційна категорія присвоюється лише за результатами атестації. А необхідною умовою атестації є підвищення кваліфікації за міжатестаційний період, як зазначено у 8 пункті I розділу Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 09.09.2022 № 805. До слова, воно зовсім нещодавно набуло чинності: 1 вересня 2023 року.

А якщо податися на позачергову атестацію? Наприклад, після успішного проходження сертифікації?

Ні, як пояснює 6 пункт I розділу Положення, щоб отримати право подаватися позачергово, теж треба мати достатній обсяг підвищення кваліфікації.

То скільки годин треба набрати?

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується коштом державного або місцевих бюджетів, має бути щонайменше 150 годин. Так передбачає Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800.

Якщо не було часу на підвищення кваліфікації у попередні роки, можна набрати ці години у рік атестації?

Ні. Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України «Про загальну середню освіту» кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Законодавством не встановлюється кількість годин для підвищення кваліфікації вчителя на рік. Отже, це може бути як рівномірний розподіл, так і не рівномірний. Але хоча б на мінімальному рівні вдосконалювати майстерність треба кожного року.

А якщо були такі сумні життєві обставини… Чи бувають випадки, коли недостатні до 150 годин добирають вже на шостий рік?

Певний час може не включатися до міжатестаційного періоду за виняткових обставин. Згідно 7 пункту III розділу Положення про аттестацію педпрацівників, у разі тимчасової непрацездатності або настання інших обставин, що перешкоджають проходженню ним атестації, проведення атестації переносять, але не більше ніж на рік. І тоді, як сказано у 7 пункті I розділу цього ж документу, період, на який переноситься атестація (а також це може бути час перебування в соціальних відпустках та навчання у закладах вищої освіти), до міжатестаційного періоду не включаються.

Нині можна самостійно обирати, де проходити підвищення кваліфікації?

Так. Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає сам учитель (ч. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту»).

А як щодо формату?

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами: навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах. Немає обмежень і щодо форми: це може бути інституційна (очна — денна чи вечірня, заочна, дистанційна, мережева) дуальна, на робочому місці. Також форми підвищення кваліфікації можна поєднувати.

Невже можна оформити закордонні семінари як підвищення кваліфікації?

Так. Учителі можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом).

У якому саме напрямку покращувати майстерність теж обирає вчитель?

Не зовсім. У нього є право вибору переважну більшість часу. Але з мінімальних 150 годин не менше 15 (10% загальної кількості годин) обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами та стільки ж — на надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.­

Можна навчатися лише у тих закладах, які мають ліцензію на підвищення кваліфікації?

Не лише. Просто є нюанси. Якщо йдеться про підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, результати не потребують окремого визнання і підтвердження. Якщо про інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб, результати підвищення кваліфікації визнаються окремим рішенням педради.

Зацікавили тренінги для вчителів, але їх проводить навіть не організація, а підприємець. Чи це законно?

Так. За нормами в Порядку КМУ, це може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педпрацівників.

Чи мають надавати відпустку на час навчання? 

Підвищення кваліфікації не відбувається під час відпустки. Хоча, звісно, не заборонено навчатися під час законного відпочинку, якщо так зручно. Але тоді це буде особиста справа, особистий вибір вчителя. 

На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, лише зберігається місце роботи (посада) зі збереженням середньої заробітної плати. Все як передбачено ст. 122 Кодексу законів про працю України при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.

Якщо навчання йде у вихідні дні, чи має вчитель право на відгул як за працю у вихідні?

Питання про гарантії для працівника у разі направлення його на підвищення кваліфікації у вихідний день не просте. Норм у чинному трудовому законодавстві, що чітко визначають гарантії для працівників у такі ситуації немає. Якщо йдеться виключно про підвищення кваліфікації, на нормативно-правовому рівні не передбачено надання дня відпочинку.

Якщо ж у наказі роботодавця направлення працівника на семінар/тренінг у інше місто оформлене як службове відрядження, це прирівнюється до виконання роботи, а тому згідно ст. 72 КЗпП така робота компенсується (за згодою) наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі. У наказі про службове відрядження вказують його мету — отримання інформаційно-консультаційних послуг для підприємства, установи, організації. Про них також свідчитиме відповідний договір, акт про надані послуги.

Також при оформленні відрядження можливі:

 • оплата вартості проїзду до місця навчання і назад;
 • виплата добових за кожен день перебування у дорозі в розмірах, встановлених чинним законодавством для службових відряджень;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із наймом житла.

Чи може колишній учень подарувати вчителю підвищення кваліфікації?

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

Заборони на фінансування спонсором заходів з підвищення кваліфікації немає.

Чи можна підтвердити дистанційне підвищення кваліфікації онлайн-сертифікатом? Чи законним є видрукований сертифікат без підписів та печаток?

Спосіб виготовлення, порядок видачі документа визначається лише відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

Онлайн-сертифікати видавати можна. Видрукований сертифікат без підпису — не відповідає законодавству. Однак, на практиці — інформація про проходження підвищення кваліфікації перевіряється на сайті. Сертифікат, на якому міститься зображення підпису (а не оригінальний підпис) формально також не відповідає закону, однак на практиці цьому не приділяють значної уваги, перевіряючи інформацію про видачу сертифіката та проходження підвищення кваліфікації на сайті.

Відповідно до чинного законодавства, якщо вчитель успішно віднавчався на курсі чи вебінарі, суб’єкт підвищення кваліфікації зобов’язаний видати документ про підвищення кваліфікації. Цей документ має містити опис досягнутих результатів навчання. Також суб’єкт підвищення кваліфікації самостійно визначає технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку таких сертифікатів. 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після видачі документів та містить таку інформацію:

 • Прізвище та ініціали вчителя;
 • Форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
 • Дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації;

У документі повинні бути зазначені:

 • Повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації;
 • Тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • Прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • Опис досягнутих результатів навчання;
 • Дата видачі та обліковий запис документа;
 • Найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис;

Поділитися цією статтею

Источник: www.osvitoria.media

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *