Найпопулярніші спеціальності в коледжах України

Найпопулярніші спеціальності в коледжах України - INFBusiness

Фахівці інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» підготували рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра на основі базової (після 9-го класу) та повної загальної (після 11-го класу) середньої освіти.

Згідно з даними інформаційної системи, найбільше вступників до коледжів подало заяви на спеціальності «Медсестринство» (23 047 заяв), «Інженерія програмного забезпечення» (11 602), «Компʼютерна інженерія» (11 482), «Підприємництво та торгівля» (10 624) та «Право» (9 422).

Серед найменш популярних спеціальностей – «Технології захисту навколишнього середовища» (48 заяв), «Мікро- та наносистемна техніка» (43), «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» (37), «Суднобудування» (18) і «Історія та археологія» (8).

Загалом вступники на основі базової загальної середньої освіти подали цьогоріч 171 999 заяв, а вступники на основі повної загальної середньої освіти – 62 975 заяв. 

Вступ до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання триватиме до 30 листопада.

Кількість заяв на фахового молодшого бакалавра за спеціальностями

№ Галузь знань Спеціальність Заяв на базі БЗСО Заяв на базі ПЗСО Загальна кількість заяв Загальна кількість заяв за галуззю 1 Управління та адміністрування Підприємництво та торгівля 7484 3140 10624 38791 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 6686 2286 8972 Облік і оподаткування 5467 3193 8660 Менеджмент 5167 1427 6594 Маркетинг 3082 859 3941 2 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення 10444 1158 11602 29745 Комп’ютерна інженерія 10322 1160 11482 Комп’ютерні науки 4410 533 4943 Кібербезпека та захист інформації 1176 69 1245 Інформаційні системи та технології 473 0 473 3 Охорона здоров’я Медсестринство 14297 8750 23047 29469 Фармація, промислова фармація 1783 2106 3889 Стоматологія 1226 773 1999 Технології медичної діагностики та лікування 441 93 534 4 Транспорт Автомобільний транспорт 4540 1878 6418 15931 Транспортні технології 3921 1344 5265 Морський та внутрішній водний транспорт 1961 521 2482 Залізничний транспорт 996 577 1573 Авіаційний транспорт 130 63 193 5 Культура і мистецтво Дизайн 5261 391 5652 13888 Музичне мистецтво 2066 489 2555 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1624 151 1775 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 703 492 1195 Сценічне мистецтво 759 63 822 Хореографія 682 71 753 Менеджмент соціокультурної діяльності 386 316 702 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 418 16 434 6 Аграрні науки та продовольство Агроінженерія 2421 1890 4311 13367 Агрономія 2259 1860 4119 Лісове господарство 815 1353 2168 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 797 794 1591 Садово-паркове господарство 548 554 1102 Водні біоресурси та аквакультура 59 17 76 7 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія 4912 2605 7517 11059 Геодезія та землеустрій 1259 702 1961 Архітектура та містобудування 1528 53 1581 8 Освіта/Педагогіка Початкова освіта 3264 657 3921 11053 Дошкільна освіта 1487 1199 2686 Середня освіта 1715 435 2150 Фізична культура і спорт 878 630 1508 Професійна освіта 264 524 788 9 Виробництво та технології Харчові технології 4326 2564 6890 10810 Гірництво 840 451 1291 Технології легкої промисловості 748 366 1114 Нафтогазова інженерія та технології 539 148 687 Видавництво та поліграфія 538 57 595 Деревообробні та меблеві технології 134 51 185 Технології захисту навколишнього середовища 39 9 48 10 Механічна інженерія Галузеве машинобудування 5531 1743 7274 10710 Прикладна механіка 1704 270 1974 Металургія 707 281 988 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 414 42 456 Суднобудування 16 2 18 11 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6866 2425 9291 10503 Енергетичне машинобудування 456 145 601 Теплоенергетика 408 84 492 Атомна енергетика 73 9 82 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика 35 2 37 12 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Електронні комунікації та радіотехніка 3890 411 4301 9874 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 3253 632 3885 Електроніка 885 159 1044 Інформаційно-вимірювальні технології 234 180 414 Авіоніка 162 25 187 Мікро- та наносистемна техніка 32 11 43 13 Право Право 7212 2210 9422 9422 14 Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа 3868 1525 5393 8113 Туризм і рекреація 2074 646 2720 15 Соціальні та поведінкові науки Економіка 2969 1065 4034 4539 Психологія 476 29 505 16 Соціальна робота Соціальна робота 1014 718 1732 1931 Соціальне забезпечення 199 0 199 17 Ветеринарія Ветеринарна медицина 1172 642 1814 1814 18 Природничі науки Екологія 640 349 989 1341 Науки про Землю 206 95 301 Хімія 51 0 51 19 Журналістика Журналістика 720 135 855 855 20 Хімічна інженерія та біоінженерія Хімічні технології та інженерія 333 182 515 579 Біотехнології та біоінженерія 61 3 64 21 Математика та статистика Прикладна математика 451 32 483 483 22 Гуманітарні науки Філологія 314 42 356 364 Історія та археологія 8 0 8 23 Цивільна безпека Правоохоронна діяльність 163 12 175 333 Пожежна безпека 127 31 158

 

інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів від усіх університетів, інститутів, академій, коледжів і технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

фах. мол. бакалавр

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *