Дистанційне навчання замість заочного: зміни для якості

Дистанційне навчання замість заочного: зміни для якості - INFBusiness

планують замінити дистанційною. На думку ініціаторів змін, це дасть змогу студентам навчатися віддалено, але без втрати якості освіти.

Уряд пропонує закладам вищої освіти фокусуватися на розвитку дистанційної форми навчання. На відміну від заочної та вечірньої, дистанційна форма не потребує регламентації, а студенти самостійно можуть обирати час та місце для занять у межах графіку навчання.

За словами віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова, заміна заочної та вечірньої форми навчання, які є радянськими рудиментами системи вищої освіти, на дистанційну дозволить зробити навчання більш ефективним.

«Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта «для галочки», – наголосив Федоров.

Що таке дистанційна освіта у вишах

Дистанційне навчання – це сукупність інформаційних технологій та методик викладання, які передбачають здобуття освіти без фізичної присутності здобувачів у навчальному закладі.

Відмінністю дистанційного навчання від заочного є використання синхронного режиму – при якому студенти працюють разом із викладачами закладу наживо, використовуючи засоби та технічні рішення зв’язку в реальному часі або в інший зручний час, дотримуючись встановленого закладом освіти розкладу занять або чітко визначених дедлайнів.

Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою встановлюється закладом вищої освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

Для впровадження навчання за дистанційною формою навчальні заклади можуть створювати центри дистанційного навчання як їх відокремлені структурні підрозділи.

Нормативно дистанційна освіта регламентується положенням Міністерства освіти і науки про дистанційне навчання.

Особливості дистанційної освіти

Основними рисами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі навчання із виокремленням часу для самостійного освоєння матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі навчання.

Дистанційна освіта має як багато переваг, так і певні недоліки.

До переваг слід віднести те, що така освіта:

 • дозволяє більш зручне використання інтерактивних технологій;
 • вирішує питання фактору відстані та транспорту;
 • виключає фактори затримки у переміщенні до навчальних занять;
 • дозволяє більш легко залучати у навчальний процес фізично віддалених експертів, фахівців або замін викладачів;
 • дозволяє краще використовувати принцип наочності.

Недоліками дистанційної освіти є потреба у надійному технічному оснащенні та потреба працювати у дистанційному режимі за умов недостатньої чи відсутньої візуальної, емоційної та психологічної комунікації із учасниками навчального процесу.

Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

Навчальний процес за дистанційною формою навчання може здійснюватись у різних формах: самостійна робота, навчальні заняття, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекції, консультації, семінари можуть проводитись зі студентами дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені закладом вищої освіти контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом в процесі навчання.

Усі контрольні заходи можуть здійснюватись відповідно до рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:
 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного студентів навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі.

Готовність вишів до надання послуг дистанційно

В Україні дистанційна форма освіти поступово впроваджується вже понад десять років. Вагомим поштовхом до розвитку технологій дистанційного навчання стали карантинні заходи 2020 року, коли усі заклади вищої освіти були переведені на дистанційне навчання через пандемію COVID-19.

З метою успішної реалізації освітнього процесу усі заклади вищої освіти створили максимально зручні для них сучасні онлайн-платформи, на яких зібрано всі електронні ресурси конкретного вишу.

Системи електронного навчання університетів зазвичай містять розроблені електронні навчальні курси, персональні кабінети студента та викладача, журнал оцінок, каталог вибіркових дисциплін тощо.

Багато вишів активно користуються мобільним додатком до системи LMS Moodle, що дає змогу опрацьовувати та виконувати завдання в режимі офлайн.

Окрім таких рішень, студенти та викладачі використовують для комунікацій Google Meets, Zoom, інші сервіси GSuite з розширеними можливостями.

реформа вищої освіти

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *